Aanvraag voor tegemoetkoming bij elke zorgkas mogelijk

Mobilife is erkend door alle zorgkassen. Dit betekent dat wij bij elke zorgkas een aanvraag tot tussenkomst voor de aanschaf van een elektrische scooter, manuele of elektrische rolstoel of rollator kunnen indienen. De terugbetaling gebeurt via de derdebetalersregeling . Mobilife begeleidt u van het begin van de aanvraag tot de aflevering van uw mobiteitshulpmiddel. Voor het openen van een terugbetalingsdossier is geen enkele kost verbonden.

Geen tussenkomst = geen kost!

Op voorschrift van een arts kan voor de meeste elektrische scooters , rolstoelen en rollators een terugbetaling van de Vlaamse Zorgkas bekomen worden. Wij hanteren de prijzen die door het VSB worden bepaald.

Vraag bij ons vrijblijvend informatie omtrent uw aanvraag voor tussenkomst door uw Zorgkas.

Mobilife tussenkomst ziekenfonds

Onze erkend verstrekker :

Charlotte VAN BEL
erkenningsnummer: 62070991241

Pin It on Pinterest

Share This